غزلی از سیمین بهبهانی

در مقاله ای که با خانم ادیبه تعلقدار در باره ی آوای بی خزانِ  سیمین بهبهانی برای دو نشریه ی انگلیسی زبان نوشتیم، شعر زیر را  ترجمه کرده ایم که  اصلِ فارسی اش در پی می آید مقاله را در سایت تهران بیورو و نسخه کوتاه تر آن را در نشریه هافینگتون پُست بخوانید--   حوّای پير   هشتاد سالگی و عشق ؟ تصديق کن که عجيب است  حوّای پیر، دگر بار، گرمِ تعارفِ سيب است   ‌لب سُرخ و زلف طلايي ‌زيبا، ولی نه خدایی ‌برچهره رنگم اگر هست آرايش است و فريب است   در سينه ام دل شيدا پرپر زنان ز تمنّا هفتاد ضربه‌ی او را گويی دوبار ضريب است ‌ عشق است و دغدغه‌ی شرم، ‌تن از دمای هوس گرم ‌مي سوزم از تب و اين تب ‌فارغ  ز لطفِ طبيب است 1625

دوعاشقانه از پابلو نرودا

پاهایت   آنگاه که چهره ات را نمی توانم ببینم پاهایت را می نگرم   پاهای کوچکِ زمختت و قوس های استخوانیشان   ستونِ بدنت هستند، پاهایت سبک پیکرت را بر روی خود حمل می کنند   کمر و سینه هایت 1719

Poetry: A World for Conventions, and Transgressions

Anyone who has organized a poetry event  knows that you will only find out how large [or small] your audience is ten to fifteen minutes into the program. That was the case when PCC/SDSU hosted  Roger Sedarat, the author of "Ghazal Games", on Thursday, April 19th. However, as an organizer, I could not have asked for a more diverse and engaged audience, albeit small. Professor Sedarat read from his new translations of Hafez as well as his own English ghazals. Poetic themes varied from reciting about one's lover, hybrid identity, and the concept of "perfect translation" itself. Sedarat…

“Your Health is My Health:” A Theology of Compassion

The 14th Dalai Lama of Tibet paid a historic visit to San Diego State University on Thursday, April 19th. He is a man of humor and charisma. Though his speech was marred by his struggle with English, his eloquence was found elsewhere in his profound sense of simplicity, lightheartedness, calmness and peace. He had already delivered two talks in San Diego, but his last talk at SDSU was far from a formality. He was extremely enthusiastic, saluted and thanked the crowd at the beginning, during and after his talk. Diana Kutlow, a program coordinator, was quoted in a piece written by Peter Rowe,…