غزلی از سیمین بهبهانی

در مقاله ای که با خانم ادیبه تعلقدار در باره ی آوای بی خزانِ  سیمین بهبهانی برای دو نشریه ی انگلیسی زبان نوشتیم، شعر زیر را  ترجمه کرده ایم که  اصلِ فارسی اش در پی می آید مقاله را در سایت تهران بیورو و نسخه کوتاه تر آن را در نشریه هافینگتون پُست بخوانید--   حوّای پير   هشتاد سالگی و عشق ؟ تصديق کن که عجيب است  حوّای پیر، دگر بار، گرمِ تعارفِ سيب است   ‌لب سُرخ و زلف طلايي ‌زيبا، ولی نه خدایی ‌برچهره رنگم اگر هست آرايش است و فريب است   در سينه ام دل شيدا پرپر زنان ز تمنّا هفتاد ضربه‌ی او را گويی دوبار ضريب است ‌ عشق است و دغدغه‌ی شرم، ‌تن از دمای هوس گرم ‌مي سوزم از تب و اين تب ‌فارغ  ز لطفِ طبيب است 1625

دوعاشقانه از پابلو نرودا

پاهایت   آنگاه که چهره ات را نمی توانم ببینم پاهایت را می نگرم   پاهای کوچکِ زمختت و قوس های استخوانیشان   ستونِ بدنت هستند، پاهایت سبک پیکرت را بر روی خود حمل می کنند   کمر و سینه هایت 1719

گزیده ای از اشعار زنان افغان

 اشعاری که در پی می آید توسط نگارنده و همکارم خانم ادیبه تعلقدر ترجمه شده، مقاله و ترجمه اشعار را در نشریه انگلیسی زبان تهران  بیورو بخوانید   نادیا انجمن نیست شـــوقی کــه زبان باز کنـــم از چـــه بخوانم؟ من کـــه منفور زمـــانم، چه بخوانم چـــــــه نخوانم   چـــه بگویم سخن از شهـــد، که زهــراست به کامم وای از مشت ستمگـــــر که بکــــــــوبیده دهــــانــم 1505

نمونه ای از اشعار زنانِ افغانستان

مقاله و ترجمه اشعار زیر را در نشریه انگلیسی زبان تهران بیورو بخوانید   بهار سعید (1953) سیه چادر مرا پنهان ندارد نمای رو مرا عریان ندارد چو خورشیدم ز پشت پرده تاب سیاهی ها نمیگردد نقابم نمیسازد مرا در پرده پنهان اگر عابد نباشد سست ایمان تو کز شهر طریقت ها بیائی بموی من چرا ره گم نمائی نخواهم ناصح وارونه کارم که پای ضعف تو من سر گذارم کی انصافی درین حکمت ببینم گنه از تو و من دوزخ نشینم بجای روی من ای مصلحت ساز بروی ضعف نفست چادر انداز 989

گزینه ای از اشعار بیژن جلالی

با هدف برگردان اشعار شادروان بیژن جلالی، گزینه ای از اشعار ایشان را در این وب سایت گردآورده ام امیدوارم که گامی مثبت در شناساندن آثار وی به دوستدارانِ شعر برداشته باشم. ترجمه انگلیسی گزیده ای از اشعار زیر را در نشریه تهران بیورو بخوانید Bizhan Jalali (d. 1999) is a Persian-language poet who championed free verse. He has published seven collections of poetry. His work has been translated into a number of languages such as Italian, Kurdish, Arabic and French. You can read a same of his work in PBS Tehran Bureau.  شاعر در کافه شوکا،…